GRUNNKURS I FØRSTEHJELP for barn (NGFB)

Om FØRSTEHJELP FOR DEG SOM HAR OMSORG FOR BARN (NGFB)

Kurset bygger på de samme undervisningsmetoder som for «Norsk grunnkurs i førstehjelp», men med vekt på akutte tilstander som rammer barn.

Kurset omfatter:

 • Kjeden som redder barn
 • Varsling 1-1-3
 • Vurdering av bevisstløshet/ årsaker
 • Frie luftveier
 • Undersøkelse av livløst barn
 • Hjerte-/lungeredning på barn
 • Undersøkelse og vurdering av skadet barn
 • Fremmedlegemer
 • Forgiftninger
 • Akutte barnesykdommer
 • Brannskader
 • Brudd
 • Sår og blødninger
 • Øvelse i barnehagen

Målgruppe:

Skoler, barnehager og småbarnsforeldre.

Bestill kurs