GRUNNKURS I FØRSTEHJELP (NGF)

Om Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (NGF)

Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (NGF) er en standardisert kurstype og som benyttes av alle medlemsorganisasjoner i Norsk Førstehjelpsråd (NFR). Kurset inkluderer foruten basal HLR også flere sentrale elementer av tradisjonell førstehjelp. Ved siden av at det er utgitt en egen lærebok er det satt kvalitetskrav til gjennomføring og kvalifikasjoner for kursinstruktører. Er man kun HLR instruktør, kan man ikke uten tilleggsopplæring undervise i NGF. Det er også stilt et krav om at man faglig skal befinne seg på et høyere kunnskapsnivå (kvalifisert førstehjelpsnivå) enn dem man underviser til (grunnleggende nivå).

Etter endt kurs vil deltagerne mestre å gå inn i situasjoner og kunne forstå hva som har skjedd og vite hva som bør gjøres.

Temaene i NGF er:

– kjeden som redder liv
– varsling 1-1-3, medisinsk nødtelefon
– vurdering av skadet person
– hjerte-/lungeredning (HLR)
– satt noe i halsen, fremmedlegeme
– akutt hjertesykdom
– hjerneslag
– vurdering av skade og ulykke
– sikring av skadested
– MC hjelm, hjelmavtrekk på bevisstløs
– vurdere indre blødning
– førstehjelp i det daglige; brann-/etseskader, ytre blødninger/sår, brudd

Norsk Førstehjelpsråd krever egen godkjenning av instruktører som skal holde dette kurset. Vi sender kun godkjente instruktører ut til våre kunder, noe som sikrer dere en faglig og oppdatert instruktør med gode pedagogiske teknikker for undervisning.

Bestill kurs