Tilpasset førstehjelpskurs

Kurs

FØRST TIL STEDE er et firma som tilbyr kurs og opplæring i førstehjelp, kurs i bruk av hjertestarter, livredningskurs, brannvernkurs, industrivernkurs m.m.

Vi tilpasser kurs for kundene og har blant annet kurs i førstehjelp for deg som har ansvaret for barn. Kurs for barnehager og skoler er et eksempel på våre spesialtilpassede kurs.

Våre instruktører har sin fagkyndighet fra yrker innenfor ambulansetjenesten og vi bruker kun instruktører som har den nødvendige erfaringen. Dette gjør at vi kan tilby kurs som både er oppdaterte og relevante.

Vi holder kurs for skoler, barnehager, bedrifter, idrettslag og spesialtilpasser også kurs og øvelser etter kundens behov.

Ta kontakt med oss for mer informasjon

 

Førstehjelp er den første hjelp alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller alvorlig skade.

Er du villig til å hjelpe? Det er vel ikke mange som snur ryggen til hvis den som trenger hjelp er et familiemedlem, en venn eller en kollega. Men hva med en fremmed? Ved trafikkulykker er det i vårt land påbudt å gi hjelp etter beste evne, selv om du bare er en tilfeldig forbipasserende. Du kan faktisk bli straffet i h.h.t. straffeloven §387 for ikke å forsøke å hjelpe . I andre tilfeller er det du selv som avgjør om du er villig til å hjelpe. Vi er i dette landet kjent for vår dugnadsånd. Den er et uttrykk for en solidarisk innstilling mellom naboer. «I dag deg, i morgen meg» sier vi, og mener at vi aldri kan vite hvem som trenger hjelp neste gang. Heller ikke førstehjelp.